9 تا از مهمترین ویژگی های جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان!

جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | دیرین بار | dirinbar

عنوان اسباب کشی
دپارتمان اوج شید
نویسنده محمد حیدری
تعداد کلمات 1300 کلمه
مدت زمان مطالعه حدود 13 دقیقه

فهرست مطالب:

(3) ما هر محموله را مجبور می کنیم در مقصد تحویل داده شود. متقابل

4.1 قوانین تسلط برای جابجایی اثاثیه منزل

γ w2؛ w1 ، w2 ∈ TRded AG و سپس

حد پایینی برای محدوده r در w1 و w2 هستند.

خانه ، انبار شرکت ، واقع در نزدیکی برگامو. برای هر

فهرست تصاویر:

شکل  1: جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

شکل  2: اسباب کشی منزل در اصفهان

(3) ما هر محموله را مجبور می کنیم در مقصد تحویل داده شود. متقابل

 • تنگناهای (4)-(6) محدودیت های موجودی برای انبارها و بنادر هوایی هستند. نابرابری ها (7) متغیرهای TTk− و TTk+ را تعریف می کنند. روابط نابرابر (8) متغیر xwk (i ، j) را مجبور می کند که هرگاه Mj برابر باشد مقدار 0 را در نظر بگیرد
 • به صفر ، یعنی ما نمی توانیم محموله ای را از م جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان بداء آن مستقیماً به AoL منتقل کنیم اگر امکان انجام عملیات گمرکی در
 • فرودگاه محدودیت های (9) و (10) متغیرهای ywr را تعریف می اسباب کشی منزل در اصفهان کنند. در مجموع می توان گفت که هرچه وزن بیشتر باشد قیمت واحد کمتر است ،
 1. نیازی به تعریف محدودیت برای محدوده های بالایی نیست. روابط نابرابر (11)-(13) zwrk متغیر را به عنوان محصول xwk (i ، j) ∗ ywr برای هر دو تعریف می کند. dirinbar
 • (i ، j) ∈ A3 ، w ∈ TRgrou و (i ، j) ∈ A4 ، r ∈ دیرین بار Rw. در نهایت ، (14) – (18) دامنه متغیرهای تصمیم را مشخص می کند.

4.1 قوانین تسلط برای جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

 • xwk (i، j) + xwk (i، j) + f (kAoLts − 1، AoLts) – f (kAoLts، AoLts + 1)
 • (i ، j = AoLts) A3 (i = pk ، j = AoLts) A2
  • xwk (i، j) = 0
 • (i = AoLts ، j) ∈A4
 • k ∈ C ، AoLts ∈ VAoL

با مطالعه ساختار مشکل ، می توان قوانین تسلطی را که می تواند د اسباب کشی منزل در اصفهان ر سرویس ها اعمال شود و در کاهش فضای راه حل و تسریع فرایند حل کمک می کند ، مشخص کرد. به طور خ جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان اص ، ما دو قانون تسلط را شناسایی کردیم. دو سرویس w1 ، w2 را در نظر گرفته ایم:

(5) • غلبه بر هزینه: اگر αw1 = αw2؛ αw1 + τ w1 = αw2 + τ w2؛ γ w1 <

γ w2؛ w1 ، w2 ∈ TRded AG و سپس

 • (i ، j = AoDts) ∈A4
 • xwk (i، j) + f (kAoDts − 1، AoDts) – f (kAoDsj، AoDts + 1)
 • w1 ، w2 ∈ TRgrou∪ACشرایط تسلط w1بر w2
 • αw1 = αw2 هستند ؛ αw1 + τ w1 = αw2 + τ w2؛ FRw1r ≤ FRw2r ∀ r
  • xwk (i ، j) = 0 k ∈ C ، AoDts ∈ VAoD
 • (i = AoDts ، j = dk) A5 اسباب کشی منزل در اصفهان
 • (αw + τ w) xwk – βk ≤ – TT – + TT + k ∈ C
 • (i ، j) ∈A5 (i ، j) k k

شکل  1: جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

 حد پایینی برای محدوده r در w1 و w2 هستند.

 • تسلط سریع تحویل: اگر αw1 = αw2؛ γ w1 ≤ γ w2؛ τ w1 <
 • (7) τ w2؛ w1؛ w2 ∈ AG سپس w1 بر دیرین بار w2 غالب است.
 • قبل از شروع به تولید مدل ، بررسی می کنیم که آیا

(8) هر سرویس تحت تسلط سایر خدمات است و در نهایت آن را از لیست خدمات حذف می کند. علیرغم کاهش تعداد متغیرهای ایجاد شده و در نتیجه اندازه مدل ، تفاوت عملکردها ناچیز است و گزارش نمی شود. با این حال ، این قوانین ممکن است در رویکرد راه حل متفاوتی مفید باشد ، همانطور که در آ جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان ن ذکر شد

 • ywr = 1 w ∈ AC ∪ TRgrou 5. آزمایشات محاسباتی
 • r∈Rw (10)

در این بخش ما آزمایش های محاسباتی را ارائه می دهیم

wrk wk r ∈ R w، w ∈ AC، k ∈ C، (i، j) ∈ A4 ∪ {A3 | w ∈ TRgrou} اجرا کرد. در بخش 5.1 ، نحوه ایجاد نمونه ها را توضیح می دهیم

 

z ≤ x (i ، j) از داده های واقعی نتایج محاسباتی در بخ جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان ش 5.2 ارائه شده است.

 

 • (11)
 • 1 تولید نمونه
 • wrk wr w (12)
 • z ≤ y r ∈ R ، w ∈ AC ∪ TRgrou ، k ∈ C
 • ما مجموعه ای از موارد را برای ATFFSP بر اساس واقعی ایجاد کردیم
 • wrk wk + y wr – r ∈ R w، w ∈ AC، k ∈ C؛ (i ، j) داده ها ابتدا ، پایگاه داده 156 محموله از شمال جمع آوری می شود
 • z ≥ x (i، j) 1 (13) شرکت حمل و نقل ایتالیایی. همه محموله ها در نظر گرفته شده است
 • ∈ A4 ∪ {A3 | w ∈ TRgrou} در یک دوره دو ماهه و آماده بودن کالا و تحویل
 • هفته ∈ {0 ، 1} times زمان در نظر گرفته می ش جاب dirinbar جایی اثاثیه منزل در اصفهان ود. طول هر دوره زمانی بر روی تنظیم شده است
 • x (i ، j) k ∈ C ، (i ، j) ∈ A (14) نصف ر اسباب کشی منزل در اصفهان وز. این به ما امکان می دهد با یک معقول منطقی نمایندگی کنیم
 • f k ∈ {0، 1} k ¯ (15) زمان انتقال خد دیرین بار مات را بدون نیاز به در نظر گرفتن
 • بسیاری از دوره های زمانی در H. ما حمل و نقل بین المللی را برای
 • (i ، j) ∈ C ، (i ، j) A
 • که مبداء آن ایتالیا است (مجموعه OR) و مقصد خارج از اتحادیه اروپا
 • z wrk ∈ {0، 1} r ∈ R w، k ∈ C، w ∈ AC ∪ TRgrou (16) طناب (تنظیم DEST). مجموعه ALاز فرودگاههای مالپنسا تشکیل شده است ،

شکل  2: اسباب کشی منزل در اصفهان

ونیز و فیومیچینو ، در حالی که فرودگاههای AD در گزارش شده است

y wr ∈ {0، 1} r ∈ R w w ∈ AC ∪ TRgrou (17) شکل 3. مجموعه انبارهای WH از یک انبار واحد تشکیل شده است-

خانه ، انبار شرکت ، واقع در نزدیکی برگامو. برای هر

 • TT +، TT- N k ∈ (18) محموله ، ابتدا به محل بر جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان داشت آن نگاه می کنیم تا مانع
 • خدمات حمل و نقل اختصاصی لازم را به دست آورید. برای شمال
 • k k ∈
 • مکانهای ایتالیا ، ما پیکاپ های اختصاصی را در نظر گرفتیم که به هر دو هدایت شده است
 • تابع هدف (1) به دنبال به حداقل رساندن هزینه کل است
 • فرودگاههای میلان مالپنسا و ونیز (فقط در صورت مقصد نهایی
 • که با مجموع هزینه حمل و نقل ، هزینه ذخیره سازی ، کشور دیرهنگام در ایالات متحده است) و به انبار شرکت داده می شود. برای شمال- اسباب کشی منزل در اصفهان
 • مجازات ورود منهای زود هنگام مزایای ورود محدودیت ها (2) en-
 • مکانهای وانت مرکزی ما خدمات اختصاصی برای میلان ایجاد کردیم
 • جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

 

لطفاً این مقاله را به شرح زیر ذکر اسباب کشی منزل در اصفهان کنید: C. Archetti and L. Peirano ، حمل و نقل هوایی بارهای بین راهی: مشکل خدمات حمل و نقل بار ، امگا ،

شکل 3. مجموعه AD.

مالپنسا ، رم فیومیچینو و انب dirinbar ار شرکت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *