باربری در اصفهان | بهترین باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان شناسایی انواع مختلف منابع لجستیک
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 900
مدت زمان مطالعه 9 دقیقه

فهرست مطالب

اهداف و شناسایی انواع مختلف منابع لجستیک باربری در اصفهان

نظریه دیدگاه مبتنی بر منبع و تحقیق برای تجزیه و تحلیل

توضیح مزیت های رقابتی LSP ها وباربری در اصفهان

فهرست تصاویر

شکل 1باربری در اصفهان

شکل 2بهترین باربری اصفهان

اهداف و شناسایی انواع مختلف منابع لجستیک باربری در اصفهان

اهداف اصلی این مقاله شناسایی بهترین باربری اصفهان انواع مختلف منابع لجستیک و ویژگی‌های آن‌ها است. و بر اساس شواهد تجربی، چگونگی ترکیب منابع لجستیکی مختلف برای دستیابی به مزیت‌های رقابتی LSPها را بررسی می‌کند.

تلاش می کند به سه سوال پاسخ دهد (1) این LSP ها به باربری در اصفهان چه منابع لجستیکی دسترسی دارند؟

(2) منابع مختلف چگونه با هم ترکیب می شوند؟ (3) منابعی که LSPهای موفق به آنها دسترسی دارند چه ویژگی هایی دارند؟

پاسخ به سوال اول به توسعه ساختار منابع لجستیک و همچنین ایجاد مقیاس های اندازه گیری برای هر یک از این سازه ها کمک می کند.

پاسخ‌های سؤال دوم بینش‌هایی را برای مدیران لجستیک در مورد چگونگی ترکیب منابع لجستیک برای به دست آوردن مزیت‌های رقابتی فراهم می‌کند.

با دانستن این واقعیت که در اختیار داشتن منابع Dirinbar همیشه موفقیت را تضمین نمی‌کند (روبین، 1973؛ بارنی، 1991).

کلیک کنید  6 مورد از #ویژگی های باربری در اصفهان!

در نهایت، پاسخ به سوال سوم برای تعیین ویژگی‌های خاص منابعی .که توسط LSP‌های دیرین بار موفق به آن دسترسی دارند، بسیار مهم است.

برای پاسخ به سه سوال تحقیق، تحلیل محتوای بهترین باربری اصفهان جامع پروفایل های شرکت 15 LSP انجام شده است.

پروتکل تجزیه و تحلیل محتوا بر اساس یک چارچوب نظری از مزیت های رقابتی مبتنی بر منابع برگرفته. از نظریه RBV و برخی از بهترین شیوه های توصیه شده  باربری در اصفهان برای تحلیل محتوا ایجاد شده است.

مقاله به شرح زیر باربری در اصفهان سازماندهی شده است. بخش 2 یک چارچوب نظری را توسعه می دهد که به طور آزمایشی مزیت های رقابتی LSP ها را بر اساس. نظریه RBV و برخی ادبیات لجستیک مرتبط توضیح می دهد. بخش 3 روش شناسی انتخاب شده را تشریح می کند.

نظریه دیدگاه مبتنی بر منبع و تحقیق برای تجزیه و تحلیل

بخش 4 یافته های مربوط به سه سؤال تحقیق را تجزیه و تحلیل می کند. بخش 5 به طور انتقادی یافته ها و پیامدهای آنها را برای تئوری و عمل مورد بحث قرار می دهد. در نهایت، بخش 6 تحقیق را به پایان می رساند بهترین باربری اصفهان و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر ارائه می دهد.

به طور سنتی مزیت رقابتی یک شرکت با اشاره به استراتژی‌ها، قابلیت‌های فرآیند و منابع شرکت توضیح داده می‌شود.  در ادامه شکل 1باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

استراتژی‌های سبک دارایی و مبتنی بر دارایی (مورفی و پویست، 1998) که توسط LSP‌های مختلف اعمال می‌شود. نشان می‌دهد که منابع (دارایی‌ها) می‌تواند باربری در اصفهان یکی از عوامل توضیحی برای مزیت‌های رقابتی LSPها باشد.

کلیک کنید  4 تا از مهمترین ویژگی های حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان!
باربری در اصفهان | بهترین باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین .........

شکل 1باربری در اصفهان

ادیت پنروز یکی از اولین محققانی بود که اهمیت منابع را در دستیابی به موقعیت رقابتی شرکت تشخیص داد (پنروز، 1959). او استدلال کرد  بهترین باربری اصفهان که منابع یک شرکت ممکن است.

فقط تا حدی به موقعیت بهترین باربری اصفهان رقابتی شرکت کمک می کند. که از آنها به گونه ای بهره برداری شود که خدمات بالقوه ارزشمند آنها در اختیار شرکت قرار گیرد.

در سال 1991، بارنی یک مقاله تأثیرگذار به نام «منابع شرکت و مزیت رقابتی پایدار» .در مجله مدیریت منتشر کرد تا نظریه مبتنی بر منابع (RBV) را رسمی کند.

این مقاله دو فرض اساسی را برای نظریه RBV مطرح می‌کند. (1) منابع (و قابلیت‌ها) به طور ناهمگون بین شرکت‌ها توزیع شده‌اند و (2) منابع به طور ناقص متحرک هستند.

این دو فرض به طور مشترک باربری در اصفهان اجازه می‌دهند که تفاوت‌ها در منابع شرکت وجود داشته باشد .و در طول زمان باقی بماند و در نتیجه به یک مزیت رقابتی مبتنی بر منابع تبدیل شود.

 توضیح مزیت های رقابتی LSP ها وباربری در اصفهان

در این مقاله، تئوری RBV برای توضیح مزیت های رقابتی LSP ها به کار می رود، زیرا مفروضات فوق پیشنهاد شده. توسط بارنی (1991) منعکس کننده  باربری در اصفهان محیط تجاری واقعی در صنعت خدمات لجستیک است.

در صنعت لجستیک، منابع به طور ناهمگون در بین LSP های مختلف، اپراتورهای حمل و نقل، پیشروان و کاربران توزیع می شوند.در ادامه شکل 2بهترین باربری اصفهان را مشاهده می کنید.

علاوه بر این، این منابع (به ویژه منابع دانش) اغلب ضمنی و «چسبنده» (کاملاً متحرک) هستند. و نمی‌توانند بدون هزینه از یک LSP به دیگری منتقل شوند.

کلیک کنید  حمل اثاثیه منزل به شهرستان $ 8 مورد از نکات قبل از آن!

اگرچه RBV یک نظریه تجویزی نیست برای توضیح اینکه چگونه یک شرکت ممکن است .مزیت رقابتی خود را با بهترین باربری اصفهان دستیابی و بهره‌برداری از منابع «درست» حفظ کند، مفید است.

باربری در اصفهان | بهترین باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین .........

شکل 2بهترین باربری اصفهان

علاوه بر دو فرض بالا، بارنی استدلال کرد باربری در اصفهان که منابعی که ارزشمند هستند. و نادر (مثلاً غیرمعمول) به مزیت رقابتی دست خواهند یافت و در کوتاه مدت از عملکرد بهتری برخوردار خواهند شد.

مدت، اصطلاح. با این حال، برای اینکه یک شرکت بتواند این مزایا را در طول زمان حفظ کند. تقلید از منابع آن نیز باید بهترین باربری اصفهان پرهزینه باشد و جایگزینی آن دشوار باشد.

هنگامی که ابهام علّی در مورد منابع مزیت رقابتی وجود داشته باشد. تقلید از آن برای سایر شرکت ها دیرین بار پرهزینه می شود.

درجات بالای ضمنی، پیچیدگی یا ویژگی باعث ایجاد درجه بالایی از ابهام می شود (رید و دی فیلیپی، 1990).

منابع با ارزش، کمیاب، تکرار نشدنی و غیر قابل تعویض Dirinbar  در این مقاله منابع استراتژیک نامیده می شوند.

سوالات متداول درباره  شناسایی انواع مختلف منابع لجستیک

اهداف و شناسایی انواع مختلف منابع لجستیک باربری در اصفهان چیست؟

اهداف اصلی این مقاله شناسایی  انواع مختلف منابع لجستیک و ویژگی‌های آن‌ها است

نظریه دیدگاه مبتنی بر منبع و تحقیق برای تجزیه و تحلیل چیست؟

به طور سنتی مزیت رقابتی یک شرکت با اشاره به استراتژی‌ها، قابلیت‌های فرآیند و منابع شرکت توضیح داده می‌شود

توضیح مزیت های رقابتی LSP ها وباربری در اصفهان چیست؟

در این مقاله، تئوری RBV برای توضیح مزیت های رقابتی LSP ها به کار می رود، زیرا مفروضات فوق پیشنهاد شده. توسط بارنی (1991) منعکس کننده محیط تجاری واقعی در صنعت خدمات لجستیک است.