اتوبار دیرین بار

دیرین بار یک شرکت ارائه دهنده خدمات حمل اثاثیه خانه است که وظیفه کلی ان جابه جایی اثاثیه منزل در اصفهان است و تمامی فعالیت مربوط در این زمینه را انجام خواهد داد