خصوصیات خودرو حمل بار

خودرو مخصوص حمل بار باید دارای شاسی بسیار مناسب برای حمل اثاثیه منزل باشد و از کارت معاینه فنی و سلامت خودرو برخوردار باشد برای سفارش خودرو با ما تماس حاصل کنید