اسباب کشی منزل در اصفهان | کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان | دیرین بار | dirinbar

عنوان مقاله کارتن اسباب کشی منزل
دپارتمارن اوج شید
نویسنده زهرا بهرامی
تعداد کلمات 850
زمان مطالعه 9 دقیقه

فهرست مطالب

مشخصه های کارتن اسباب کشی منزل

انواع کارتن اسباب کشی منزل  دراصفهان با استقامت بالا

نکاتی درباره کارتن اسباب کشی منزل  

فهرست تصاویر

شکل 1اسباب کشی منزل

شکل 2کارتن اسباب کشی

همیشه برای حمل کردن اشیاء و وسایل منزل و اسباب کشی به امکانات مورد نیاز آن(مانند: کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان) نیازمندیم. هرچه سرعت باربری بیش تر باشد زمان مصرفی و هزینه کمتری نیز مورد نیاز است. یکی از این وسایل مهم که نقش به سزایی درجابه جایی دارد کارتن ها هستند.کارتن ها و جعبه ها هم هم مانند هر چیز دیگری در اندازه های گوناگون تولید می شوند.که ما بر اساس نیاز خود اندازه دلخواه را انتخاب می کنیم. دیرین بار(dirinbar) اسباب کشی منزل در اصفهان) در اینجا ویژگی های کارتن مرغوب را بیان می کند.

مشخصه های کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان

میزان استحکام و مقاومت کارتن ها در جابه جایی وسایل بسیارمهم است.زیرا از این جعبه ها در شرایط متفاوت استفاده می شود. وطراحی ان باید به گونه ایی باشد که در فشارهای بالا و شرایط سخت نیز استحکام خود را حفظ کند. به دلیل اینکه ازاین جعبه ها در صنایع گوناگون وبرای کارهای مختلف (مانند: اسباب کشی منزل در اصفهان) استفاده می شود.نیاز است که ازجعبه ها در طرح ها و رنگ های مختلف بکارگیری کرد. جنس کارتن باید به صورتی باشد که برای سلامت انسان مضرنباشد. در واقع یکی از ویژگی های خوب کارتن ها همین بی ضرر بودن انهاست.که باعث می شود از ان در صنایع غذایی،بهداشتی و … استفاده کرد. شکل1اسباب کشی منزل  دراصفهان را نشان می دهد.

اسباب کشی منزل در اصفهان دیرین بار

شکل 1اسباب کشی منزل  در اصفهان

جعبه یا کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان باید چاپ طرح را دارا باشد. تا بتوان طرح ها و نوشته هارا با رنگ های گوناگون برروی ان چاپ کرد. دوام این چاپ ها باید بالا باشد و به راحتی می توان ازاین کارتن ها برای امر تبلیغ استفاده کرد. جعبه ها باید به گونه ای باشد که بتوان به راحتی ان را با تیغه معمولی برش داد.همچنین این جعبه ها باید به گونه ایی باشد که انعطاف اولیه خود را هنگام  اسباب کشی منزل در اصفهان حفظ کنند. البته اگر در مجاورت نور خورشید قرار بگیرد ممکن است انعطاف اولیه خود را از دست بدهد.امکان بازیافت کردن جعبه ها یکی دیگر از ویژگی های کلیدی ان است. چرا که بعد ازاستفاده می توان ان را بازیافت کرد و مجددا ازان استفاده کرد.

انواع کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان با استقامت بالا

کارتن سه لایه:عام ترین نوع کارتن در بین مردم کارتن های سه بعدی هستند. که تقریبا امروزه همه از کاربرد ان مطلع هستند. این نوع کارتن ها از سه لایه جدا ازهم ایجاد شده اند.دو لایه آن تخت بوده و یک لایه دیگر میان این دو لایه قرار میگیرد.

کارتن های پنج لایه:همانگونه که از اسم این کارتن ها مشخص است،این است که در تولید انها از پنج لایه مجزا استفاده می شود.این کارتن ها به چهار گروه دسته بندی می شوند.که با توجه به ویزگی های انها در حوزه های مختلف استفاده می شود.(اسباب کشی منزل در اصفهان)

کارتن های هفت لایه: از کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان هفت لایه برای جابه جایی اشیاء با وزن زیاد استفاده می شود.و در مقایسه با دو نوع قبلی خود از توان بالاتری برخوردار است.این کارتن ها نیزازهفت لایه جدا از هم تشکیل شده اند.

کارتن های حجیم و بزرگ: این کارتن ها که به کارتن های چند منظوره شهرت دارند. و درطرح ها و اندازه های مختلف یافت می شود. وبرای بسته بندی وسایل با حجم و وزن بالا استفاده می شود. اکثرا ازاین کارتن ها درحمل اثاث منازل(اسباب کشی منزل در اصفهان) و اداره ها بکارگیری می شود.شکل2:کارتن اسباب کشی منزل  دراصفهان را نشان می دهد.

اسباب کشی منزل دراصفهان دیرین بار

شکل 2کارتن اسباب کشی منزل  دراصفهان

نکاتی درباره کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان

بکارگیری کارتن ها در اسباب کشی علاوه بر اینکه باعث سامان بخشیدن بر روند انجام کارمی شود.وسایل را ازصدمه و ضربه حفظ می کند.دیرین بار(dirinbar) (اسباب کشی منزل در اصفهان) دراینجا چند نکته را ذکر می کند. استفاده ازکارتن های فرسوده و قدیمی در حمل اسباب ( اسباب کشی منزل در اصفهان)گاهی باعث صدمه دیدن وسایل یا شکستن انها شود.به همین دلیل به شما توصیه می شود از کارتن های جدید و تازه استفاده کنید. تا ازاحتمال بروزآسیب های احتمالی جلوگیری کنید. برای جابه جایی وسایل سنگین از کارتن های بزرگ استفاده نکنید. زیرا حمل کارتن های سنگین امری دشواراست .به همین دلیل توصیه می شود به جای ان از چند کارتن کوچک تراستفاده کنید که حمل ان راحت تراست.

اگرممکن است وسایل داخل کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان در معرض رطوبت قرار گیرند وشما از این بابت مضطرب هستید.بهتراست قبل از قرار دادن وسایل درجعبه انهارا داخل نایلون گذاشته و سپس داخل کارتن بگذارید. توصیه می شود ازهرکارتن به اندازه ظرفیت آن استفاده کنید. ازکارتن های بزرگ برای وسایل سبک یا اشیائی که درجعبه های دیگر قرارنمیگیرند استفاده می شود. بیشترین کارتن اسباب کشی منزل دراصفهان مورد نیاز ما دراسباب کشی منزل در اصفهان کارتن های با سایزمتوسط می باشد.البته کارتن های سایز کوچک نیز مورد نیازهستند.کارتن های سایز کوچک برای اشیاء ارزشمند،کتاب و وسایل شکستنی بکاربرده می شوند. برای قرار دادن اشیاء شکستنی در کنار یکدیگر ازمحافظ های حباب داراستفاده کنید.محافظ های حباب دار به عنوان حائل میان دو وسیله قرار میگیرد و از برخورد آنها به یکدیگرجلوگیری میکند.

مشخصه های کارتن اسباب کشی چیست؟

مقاوم و محکم بودن،قابلیت چاپ،انعطاف پذیری و…از ویزگی مهم کارتن هاست.

کاربرد استفاده از کارتن ها چیست؟

باعث نظم بخشیدن کارها در اسباب کشی میشود.

انواع کارتن هارا نام ببرید.

کارتن های سه لایه،پنج لایه و هفت لایه از انواع کارتن ها میباشد.