باربری در اصفهان | شرکت حمل ونقل باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان منابع فیزیکی و هم منابع انسانی  درباربری
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1100
مدت زمان مطالعه 11 دقیقه

فهرست مطالب

منابع فیزیکی و هم منابع انسانی به منابع باربری در اصفهان

منابع دانش از منابع انسانی سرچشمه برای در اصفهان

ابزارهای دقیقی برای منابع و یک پارچگی باربری ها

یک واحد مدیریت دارایی برای کسب و دفع منابع باربری

فهرست تصاویر

شکل 1: باربری در اصفهان

شکل 2: شرکت حمل ونقل باربری اصفهان

منابع فیزیکی و هم منابع انسانی به منابع باربری در اصفهان

هم منابع فیزیکی و هم منابع انسانی به منابع دیگری نیاز دارند تا مفید واقع شوند (روبین، 1973؛ ماهونی و پاندیان، 1992).

از تحلیل‌های محتوا، اطلاعات باربری در اصفهان دانش و منابع رابطه‌ای به نظر می‌رسد. که برای مفید کردن منابع فیزیکی و انسانی (با دسته‌بندی آنها به روش‌های خاص) استفاده می‌شوند.

با این حال، این منابع نامشهود هستند و عملیاتی کردن آنها دشوارتر است. ادبیات فناوری اطلاعات ساختار را به چندین. مؤلفه مانند هزینه، مهارت‌های فنی، فناوری اطلاعات عمومی، دانش. مشترک و زیرساخت  دیرین بار  تجزیه می‌کند. (ماتا و همکاران، 1995؛ بهارادواج، 2000؛ ری و همکاران، 2005) اما شرکت حمل ونقل باربری اصفهان در نظر نمی‌گیرند.

ویژگی های این اجزا در عوض، قابلیت‌هایی مانند Dirinbar  ردیابی و ردیابی و اتوماسیون فرآیند الزامات رایج در هر قرارداد لجستیکی هستند.

اما توانایی یکپارچه‌سازی با منابع اطلاعاتی طرف‌های دیگر منحصربه‌فردتر است. بنابراین، برای LSP ها به نظر می رسد شرکت حمل ونقل باربری اصفهان که مفهوم سازی منابع اطلاعاتی از نظر مفیدتر است.

  1. Yew Wong، N. Karia / Int. جی. اقتصاد تولید 128 (2010) 51-67 61 قابلیت ها، یعنی قابلیت های سیستم اطلاعاتی. برای ادغام با فرآیندهای باربری در اصفهان داخلی و خارجی (لوئیس و تالالیفسکی، 2000).در ادامه شکل 1: باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

بر اساس استدلال فوق، این مقاله مفهوم‌سازی منابع دانش را به‌عنوان توانایی‌های دستیابی به منابع ارزشمند. و کمیاب (به‌ویژه منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی) برای ایجاد قابلیت‌های تکرارناپذیر و غیرقابل جایگزین پیشنهاد می‌کند (پراهالد و همل، 1990).

باربری در اصفهان | شرکت حمل ونقل باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین ..........

شکل 1: باربری در اصفهان

بارنی، 1991؛ گرانت، 1996b). منابع دانش ممکن است از منابع انسانی سرچشمه گرفته و در روال سازمانی نیز گنجانده شده باشد.

منابع دانش از منابع انسانی سرچشمه برای باربری در اصفهان

آنها ذاتا ضمنی و به طور تصادفی مبهم هستند (رید و دی فیلیپی، 1990). بنابراین، منابع دانش خاص شرکت (مانند دانش زنجیره تامین برای برخی از بخش‌های صنعتی خاص) بی‌حرکت هستند.تقلید آنها پرهزینه است شرکت حمل ونقل باربری اصفهان و جایگزینی آنها دشوار است (بارنی، 1991).

از تجزیه و تحلیل محتوا، همه LSP ها ارزش استراتژیک رابطه را تشخیص دادند. همکاری اغلب به عنوان قابلیت اصلی نهایی در یک زنجیره تامین در نظر گرفته می شود (Min et al., 2005)

و به شدت بر ارتباط متکی است باربری در اصفهان با توجه به اهمیت قراردادهای بلندمدت.توانایی ایجاد و حفظ روابط کاری بلندمدت با تامین کنندگان و مشتریان کلیدی به عنوان مبنای منابع رابطه ای شناخته می شود.

از منابع رابطه ای نیز می توان برای شرکت حمل ونقل باربری اصفهان مفید ساختن منابع دیگر بهره برداری کرد. به عنوان مثال، رابطه کلید دستیابی به مکمل منابع در میان شرکای تجاری است (آمیت و شومیکر، 1993).

فناوری اطلاعات (IT) هم همکاری داخلی و هم خارجی را ترویج می کند (ساندرز و پریموس، 2005). با این حال، همانطور که در این تحقیق کشف شد، فناوری اطلاعات می تواند از همکاری پشتیبانی کند .اما جایگزین آن نمی شود باربری در اصفهان زیرا همکاری نتیجه روابط انسانی است (ساندرز و پرموس، 2005).

ادبیات قبلی نیاز به دانش در مورد چگونگی بهره برداری از منابع یا ترکیب آنها برای ایجاد قابلیت های مفید. را برجسته کرده است (روبین، 1973؛ بارنی، 1991؛ ماهونی و پاندیان، 1992؛ سیرمون و همکاران، 2007).

سیرمون و همکاران (2007) نیاز به «ادغام» منابع برای ایجاد قابلیت‌های منحصر به فرد. و «اهرم‌گذاری» این قابلیت‌ها برای شرکت حمل ونقل باربری اصفهان دستیابی به مزیت رقابتی را پیشنهاد کرده‌اند.

ابزارهای دقیقی برای منابع و یک پارچگی باربری ها

این تحقیق بیشتر ابزارهای دقیقی را نشان می دهد. که می توان منابع را با آنها یکپارچه کرد و از قابلیت ها استفاده کرد.

اول از همه، منابع فیزیکی و انسانی مختلف را می توان با هم ترکیب کرد تا پوشش شبکه و پورتفولیوهای خدمات مختلف را ایجاد کند.در ادامه شکل 2: شرکت حمل ونقل باربری اصفهان را مشاهده می کنید.

توانایی ادغام منابع مختلف انسانی باربری در اصفهان فیزیکی و اطلاعاتی از یک شبکه ناهمگون توزیع شده. و ناقص متحرک از منابع برای ارائه راه‌حل‌های یکپارچه به نظر می‌رسد به شایستگی برنده تبدیل شود.

باربری در اصفهان | شرکت حمل ونقل باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین ..........

شکل 2: شرکت حمل ونقل باربری اصفهان

این بدان معناست که تصمیم برای دستیابی به منابع خاص باید بر اساس پوشش شبکه بالقوه و پورتفولیوهای خدماتی باشد. که می توانند بر اساس  شرکت حمل ونقل باربری اصفهان منابع ترکیبی جدید ساخته شوند.

بنابراین، LSPها باید یک واحد سازمانی ویژه ایجاد کنند تا پوشش شبکه. و سبد خدمات مورد نیاز آینده را در نظر بگیرد و ساختار و کسب منابع را نادیده بگیرد.

یک واحد مدیریت دارایی برای کسب و دفع منابع باربری در اصفهان

ایجاد یک واحد مدیریت دارایی برای کسب و دفع منابع فیزیکی شاید نقطه شروع خوبی باشد.اما دامنه آن باید به منابع انسانی باربری در اصفهان منابع دانش و منابع ارتباطی گسترش یابد.

برای ترکیب مؤثر منابع مختلف با هم، LSPها همچنین باید توانایی های خود .را با بسیج، هماهنگی و استقرار منابع مختلف بهبود بخشند.

به ویژه، درک روابط علی بین منابع مختلف مهم است. برای مثال، منابع اطلاعاتی برای ادغام منابع فیزیکی باربری در اصفهان و انسانی با هم ضروری هستند. علاوه بر این، منابع رابطه ای شرکت حمل ونقل باربری اصفهان مورد نیاز است. تا به طور موثر منابع مختلف را با هم جمع کند تا همکاری را امکان پذیر کند.

بدون منابع رابطه ای، منابع اطلاعاتی نمی توانند به پتانسیل کامل خود دست یابند (ساندرز و پرموس، 2005). همچنین منابع دانش دیرین بار  و منابع رابطه ای متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند.

آگاهی از عملیات مشتریان برای بهبود کیفیت خدمات بسیار مهم است و قطعاً دانش انحصاری عملیات مشتریان نیز به تمدید قراردادهای خدمات کمک خواهد کرد. روابط بلند مدت امکان کسب دانش انحصاری Dirinbar  بیشتر از مشتریان را فراهم می کند.

سوالات متداول درباره منابع فیزیکی و هم منابع انسانی به منابع باربری

منابع فیزیکی و هم منابع انسانی به منابع باربری در اصفهان چیست؟

هم منابع فیزیکی و هم منابع انسانی به منابع دیگری نیاز دارند تا مفید واقع شوند (روبین، 1973؛ ماهونی و پاندیان، 1992).

منابع دانش از منابع انسانی سرچشمه برای در اصفهان چیست؟

آنها ذاتا ضمنی و به طور تصادفی مبهم هستند (رید و دی فیلیپی، 1990). بنابراین، منابع دانش خاص شرکت (مانند دانش زنجیره تامین برای برخی از بخش‌های صنعتی خاص) بی‌حرکت هستند

ابزارهای دقیقی برای منابع و یک پارچگی باربری ها چیست؟

اول از همه، منابع فیزیکی و انسانی مختلف را می توان با هم ترکیب کرد تا پوشش شبکه و پورتفولیوهای خدمات مختلف را ایجاد کند