باربری در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان بهره وری در سیستم های کراس داکینگ
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1100
مدت زمان مطالعه 11 دقیقه

فهرست مطالب

بهره وری بندر در سیستم های کراس داکینگ!

کاربران سیستم های  بندر  وکراس داکینگ باربری در اصفهان!

برخی از شاخص‌های بهره‌وری سرمایه و نیروی کار عبارتند از:

زیرساخت های مناسب در سیستم های کراس داکینگ!

انتخاب  بندر ها در سیستم های کراس داکینگ!

فهرست تصاویر

شکل 1باربری در اصفهان

شکل 2 اسباب کشی منزل در اصفهان

بهره وری بندر باربری در اصفهان کراس داکینگ!

اگرچه فراوانی باربری در اصفهان مکالمات کشتی عامل مهمی در انتخاب بندر است. اما بنادر به دلیل سطح بالای کارایی خود می توانند فرستنده های بار را نیز جذب کنند. کارایی دیرین بار بندر اغلب به معنای سرعت و قابلیت اطمینان خدمات بندری است.

UNCTAD (1992) از “تحویل به موقع” به عنوان یک نگرانی عمده توسط اکثر حمل و نقل و حمل و نقل نام برد. اسباب کشی منزل در اصفهان در صنایع پرسرعت، که محصولات باید به موقع به بازارها منتقل شوند. اپراتورهای پایانه به عنوان گره های حیاتی در زنجیره لجستیک باید در موقعیتی باشند که Dirinbar خدمات بسیار مطمئن و سریع حمل و نقل را تضمین کنند.

کارایی بندر را می توان در زمان گردش کشتی ها. زمان اقامت محموله و نرخ های باری که توسط شرکت های حمل و نقل دریافت می شود منعکس شود. Ceteris paribus، هر چه کشتی بیشتر در اسکله بماند، باربری در اصفهان هزینه‌ای که کشتی باید بپردازد بیشتر است.

این را می توان از نظر هزینه های حمل و نقل بیشتر. و زمان طولانی تر ماندن بار به حمل و نقل ها منتقل کرد. توانایی خطوط کشتیرانی در انتقال هزینه ها تا حد زیادی به کشش تقاضا و نسبت. اسباب کشی منزل در اصفهان کل هزینه های قابل انتساب به این هزینه ها بستگی دارد.

Tongzon و Ganesalingam (1994) چندین شاخص از کارایی بندر را شناسایی کرده و آنها را به دو گروه بزرگ دسته بندی کرده اند. باربری در اصفهان یعنی اقدامات بهره وری عملیاتی و اقدامات مشتری مدار. در ادامه شکل 1باربری در اصفهان رامشاهده می کنید.

مجموعه اول از اقدامات با بهره‌وری سرمایه و نیروی کار و همچنین نرخ‌های استفاده از دارایی‌ها سروکار دارد. فاستر (1978) هزینه های بندری را به عنوان یک عامل اصلی انتخاب بندر در نظر گرفته است، اما اهمیت آن باید در زمینه هزینه های کلی دیده شود.

باربری در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین......

شکل 1باربری در اصفهان

کاربران سیستم های  بندر  وکراس داکینگ باربری در اصفهان!

کاربران بندر بیشتر نگران هزینه های اسباب کشی منزل در اصفهان غیرمستقیم مرتبط با تاخیر. از دست دادن بازار/سهم بازار، از دست دادن اعتماد مشتری و فرصت های از دست رفته به دلیل خدمات ناکارآمد هستند تا هزینه های بندر (Tongzon, 1995).

مورفی و همکاران (1991، 1992) نشان داده اند که برخی از کاربران در واقع مایل به پذیرش هزینه های پورت بالاتر در ازای خدمات برتر و کارآمدتر هستند.

2 این بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط روسای انجمن مربوطه حمل و نقل کالا در طول مصاحبه است. باربری در اصفهان اسامی این شرکت ها بنا به درخواست آنها محرمانه می ماند.

برخی از شاخص‌های بهره‌وری سرمایه و نیروی کار عبارتند از:

نرخ جرثقیل (تعداد کانتینرهای بلند شده در هر ساعت خالص جرثقیل).نرخ کشتی (نرخ بارگیری یا تخلیه بار توسط جرثقیل‌ها)، TEU به ازای هر جرثقیل (تعداد کانتینرهای جابجا شده .در هر جرثقیل، اسباب کشی منزل در اصفهان تعداد تماس‌های کشتی در هر تماس های. یدک کش و کشتی به ازای هر کارمند برای جزئیات، به Tongzon and Ganesalingam (1994) مراجعه کنید.

4 شاخص نرخ استفاده از دارایی عبارتند از TEU در هر متر اسکله، اشغال اسکله و TEU در هر هکتار منطقه پایانه. Tongzon and Ganesalingam (1994) را ببینید.در ادامه شکل 2 اسباب کشی منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

J.L. Tongzon / تحقیق حمل و نقل قسمت E 45 (2009) 186-195 189

در مطالعات اخیر باربری در اصفهان ، Martinez-Zarzoso و همکاران. (2003)، سانچز و همکاران. (2003)، سیاره و لوارن (2006) و اسباب کشی منزل در اصفهان ویلمز مایر و همکاران. (2006) نشان داده اند که یک بندر کارآمد، حمل و نقل کارآمد کالا را تسهیل می کند .و در نتیجه هزینه حمل و نقل دریایی را کاهش می دهد و کیفیت خدمات به مشتریان را بهبود می بخشد.

باربری در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین......

شکل 2 اسباب کشی منزل در اصفهان

زیرساخت های مناسب در سیستم های کراس داکینگ!

زیرساخت در وسیع‌ترین زمینه خود صرفاً به تعداد اسکله‌های کانتینری، جرثقیل‌ها، یدک‌کش‌ها و اندازه اسباب کشی منزل در اصفهان محوطه ترمینال اشاره نمی‌کند. بلکه به کیفیت جرثقیل‌ها، کیفیت و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی، در دسترس بودن حمل‌ونقل بین‌وجهی (مانند جاده‌ها و …) اشاره دارد.

راه آهن)، کانال رویکرد ارائه شده و آمادگی یا عدم آمادگی مدیریت بندر (Tongzon and Ganesalingam، 1994). اگر حجم حمل شده باربری در اصفهان بسیار بیشتر از ظرفیت جابجایی محموله یک بندر باشد. این امر منجر به ازدحام و ناکارآمدی بندر می شود و در نتیجه می تواند کاربران بندر را خاموش کند.

بنابراین، زیرساخت‌های کافی با اجتناب از ازدحام بندر و زمان انتظار کشتی. باربری در اصفهان با امکان حرکت سریع‌تر و ایمن‌تر بار و اجازه دادن. به کشتی‌ها برای دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس، هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی را کاهش می‌دهد. زیرساخت های کافی از نظر داشتن نیروی کار با انگیزه و تجهیزات حمل بار با کیفیت بالا .منجر به سطح بالایی از بهره وری و کارایی می شود (سانچز و همکاران، 2003).

علاوه بر این، دسترسی محدود به اطلاعات فعلی در مورد ورود محموله ها به دلیل عدم وجود. سیستم اطلاعاتی اسباب کشی منزل در اصفهان کافی، روند مستندسازی و در نتیجه عملکرد روان یک بندر را کند می کند.

بدون پیوندهای بین وجهی کافی، کاربران بندر نمی توانند به راحتی محموله را به بندر منتقل کنند. باربری در اصفهان که می تواند منجر به ازدحام، تاخیر و هزینه های بالاتر شود.

2.0.4. محل مفاهیم مرسوم انتخاب بندر بر موقعیت جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده. اسباب کشی منزل در اصفهان جذابیت یک بندر متمرکز شده است.

انتخاب  بندر ها در سیستم های باربری در اصفهان !

انتخاب بندر صرفاً تابعی از راحتی نزدیک نیست، بلکه پیامدهای قابل توجهی را نیز از هزینه های حمل و نقل کلی قاچاق کالا ناشی می کند. به عنوان مثال، فاصله بین بندر و محل استفاده کاربر بندر تأثیر عمده ای بر هزینه های حمل و نقل داخلی دارد (تیواری و همکاران، 2003).

در بررسی های مربوطه خود، Willingale (1984) و مورفی و همکاران باربری در اصفهان. (1991) دریافتند که Dirinbar  عامل مکان دارای رتبه نسبتاً پایینی است. با این حال آنها مطالعات دیگری را ذکر کردند که نشان داده است این در واقع یک عامل اولیه است.

یک توضیحی که آنها داده اند اسباب کشی منزل در اصفهان این بود که به نظر می رسد. دیرین بار پیشرفت های قابل توجه در سیستم حمل و نقل داخلی .اهمیت نزدیکی جغرافیایی نزدیک بین بنادر و مشتریان آنها را در تصمیم گیری های انتخاب بندر کاهش داده است.

سوالات متداول درباره  انتخاب بندرها و کراس داکینگ!

چگونگی بهره وری بندر در سیستم های کراس داکینگ ؟

اگرچه فراوانی  مکالمات کشتی عامل مهمی در انتخاب بندر است. اما بنادر به دلیل سطح بالای کارایی خود می توانند فرستنده های بار را نیز جذب کنند.

زیرساخت های مناسب در سیستم های کراس داکینگ چیست؟

زیرساخت در وسیع‌ترین زمینه خود صرفاً به تعداد اسکله‌های کانتینری، جرثقیل‌ها، یدک‌کش‌ها و اندازه محوطه ترمینال اشاره نمی‌کند.

انتخاب  بندر ها در سیستم های کراس داکینگ چگونه است؟

انتخاب بندر صرفاً تابعی از راحتی نزدیک نیست، بلکه پیامدهای قابل توجهی را نیز از هزینه های حمل و نقل کلی قاچاق کالا ناشی می کند