اسباب کشی منزل در اصفهان | اسباب کشی منزل دراصفهان  |دیرین بار | dirinbar

عنوان تفاوت شرکت های باربری
دپارتمان اوج شید
نویسنده زهره شهرنازکیان
تعداد کلمات 1036
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب:

معرفی 2 نوع متفاوت از باربری اثاثیه ی شهر به شهر

باربری اسباب و اثاثیه های شهر به شهر دربستی

باربری اسباب و اثاثیه های شهر به شهر بار های کوچک

تفاوت باربری های شهر به شهر دربستی و بارهای کوچک

باربری اسباب و اثاثیه های بین کشور و کشور

تعریف باربری اسباب و اثاثیه بین کشور و کشور

معرفی دو نوع باربری اسباب و اثاثیه بین کشور و کشور

از لحاظ مسیر جابجایی اسباب و اثاثیه و ماشین حمل بار

از لحاظ متصدی حمل و جابجایی اسباب و اثاثیه و روش انجام کار

فهرست شکل ها:

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل 2 اسباب کشی منزل دراصفهان

معرفی 2 نوع متفاوت از باربری اثاثیه ی شهر به شهر

اسباب کشی منزل در اصفهان و باربری های داخل شهری اکثرا بیمه و شماره ثبت بارنامه به اثاثیه نمی دهند. حالا می خواهیم به توضیح باربری های شهر به شهر بپردازیم.

باربری اسباب و اثاثیه های شهر به شهر دربستی

در این نوع باربری یک ماشین حمل بار متناسب با وزن اسباب و اثاثیه شما به شما تعلق می دهند. وزن اسباب و اثاثیه ی شما باید حتما یک تن و یا کمتر از یک تن باشد. این ماشین اسباب کشی منزل دراصفهان، از مبدا وسایل بسته بندی شده را بار میزند و در مقصد وسایل را تخلیه میکند. این نوع باربری به وسایل شما بیمه و شماره ثبت بارنامه اختصاص می دهند.

باربری اسباب و اثاثیه های شهر به شهر بار های کوچک

در اسباب کشی منزل در اصفهان و این نوع باربری وزن اسباب و اثاثیه شما اهمیت ندارد. شما اسباب و اثاثیه با هر وزنی که دارد را به شرکت باربری می برید. همچنین محل مقصد را به شرکت باربری اعلام می کنید. این نوع باربری وسایل شما را به همراه وسایل دیگران در یک ماشین حمل بار قرار می دهد. شرکت اسباب کشی منزل دراصفهان، مسیر این ماشین حمل بار را تعیین و این ماشین را راهی می کند. شما می توانید با مراجعه به شرکت باربری شهر مقصد اسباب و اثاثیه ی خود را دریافت کنید. این نوع باربری به وسایل شما بیمه و شماره ثبت بارنامه را نیز اختصاص می دهند. در ادامه شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان را مشاهده می نمایید.

تفاوت باربری های شهر به شهر دربستی و بارهای کوچک

در باربری های بار های کوچک باید اسباب و اثاثیه را به شرکت باربری تحویل دهید. اما در باربری دربستی کارگران شرکت باربری وسایل را از مبدا دریافت میکند و آنان را نهایتا به مقصد میرسانند. به عبارت دیگر باربری دربستی یک سره مسیر را تا مقصد طی میکنند و برای این کار هزینه دریافت میکنند.

در باربری بین کشور و کشور هر کدام از کشورها قانون خاص خودشان را برای امورات گمرکی و اداری دارند. اما اسباب کشی منزل در اصفهان و باربری های بین شهری یک قانون واحد دارند. به عنوان نمونه انتقال و جابجایی مشروبات الکلی و یا مواد مخدر در ایران ممنوع می باشد. بنابراین هر کشوری که می خواهد به ایران وسایل را منتقل کند باید با این قانون آشنایی داشته باشد. شرکت دیرین بار بطور دربستی اسباب و اثاثیه شما را از مبدا بار میزند و در مقصد شما تخلیه میکند. این شرکت معتبر این قابلیت را دارد که وسایل شما را با وزن یک تن به بالا جابجا کند. این شرکت یکی از ماهرترین شرکت های اسباب کشی منزل دراصفهان می باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره ی این شرکت به وب سایت dirinbar مراجعه کنید.هر کدام از این باربری ها بدی ها و خوبی هایی دارند. هر نوع از این باربری ها مخاطب های بخصوص خودشان را دارند. زیرا هر مخاطبی تعداد اسباب و اثاثیه و وزن وسایل متفاوتی دارند.

اسباب کشی منزل در اصفهان | اسباب کشی منزل دراصفهان |دیرین بار | dirinbar

شکل 1 اسباب کشی منزل در اصفهان

باربری اسباب و اثاثیه های بین کشور و کشور

در واقع به این نوع باربری، باربری بین المللی گفته می شود. انتقال اسباب و اثاثیه از یک کشور به کشوری دیگر دارای قاعده و قانون خاصی است که باید رعایت شود. اکثرا با اسباب کشی منزل دراصفهان و جابجایی داخل شهر آشنا هستند اما با جابجایی بین المللی نا آشنایند. اکثر افراد میدانند که شرکت های باربری بین شهری و اسباب کشی منزل در اصفهان وسایل را چگونه جابجا میکنند. همین کار را شرکت های باربری بین کشور به کشور انجام می دهند. فرق بین باربری بین المللی و شهری این است که باربری بین‌المللی متصدی جابجایی اثاثیه در مسیر بین دو کشورهستند. البته تفاوت بین این دو باربری فقط همین نیست و تفاوت زیادی دارند.

تعریف باربری اسباب و اثاثیه بین کشور و کشور

باربری بین کشور و کشور یعنی اسباب و اثاثیه بین دو کشور و یا حتی چندین کشور جابجا شوند. اختصاص دادن بیمه و بارنامه و انبارداری به وسایل از جمله سرویس های ارائه شده توسط باربری بین المللی اند. همچنین حل امورات گمرکی بین دو کشور و یا امورات اداری هم از سرویس های ارائه شده به مشتری هستند. ضمن اینکه از قبل مسیر اسباب و اثاثیه برای این شرکت و ماشین حمل بار مشخص شده است. در ادامه ی مباحث شکل 2 اسباب کشی منزل دراصفهان را مشاهده می نمایید.

معرفی دو نوع باربری اسباب و اثاثیه بین کشور و کشور

تا الان شرکت باربری دیرین بار و باربری های بین کشوری را تعریف کردیم و با آن آشنا شدیم. در ادامه می خواهیم به توضیح انواع راه و روش باربری های بین کشور و کشور بپردازیم. dirinbar

از لحاظ مسیر جابجایی اسباب و اثاثیه و ماشین حمل بار

در این راه، میتوانیم با توجه به وسایل از راه های انتقال هوایی، یا دریایی و یا زمینی بهره ببریم. هر کدام از این راه ها زیر مجموعه هایی دارند. مثلا راه انتقال زمینی به دو زیر مجموعه ی ریلی و جاده ای تقسیم بندی می شود.

باربری در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل 2 اسباب کشی منزل دراصفهان

از لحاظ متصدی حمل و جابجایی اسباب و اثاثیه و روش انجام کار

از لحاظ روش انجام کار و متصدی جابجایی وسایل، میتوانیم انتقال اسباب و اثاثیه را به دو گروه تقسیم کنیم. آن دو گروه، گروه های فورواردر FORWARDER) ) و گروه کرییر CARRIER)) نام دارند.

باربری بین المللی به چه معناست؟

جابجایی اسباب و اثاثیه بین دو یا چند کشور را باربری بین المللی می گویند.

چند نوع باربری بین شهری داریم؟نام ببرید.

2 نوع-باربری دربستی و باربری بارهای کوچک

باربری بین کشور به کشور از لحاظ مسیر به چند روش انجام می شود؟

به سه روش- هوایی و دریایی و زمینی